Dobrze Ubezpieczeni

Aktualności

ZAPRASZAMY TAKŻE

DO BIURA W LUBARTOWIE


UL. LUBELSKA 45

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Jak do nas trafić?

grafika1

ul. Narutowicza 6

20-004 Lublin

tel. 81-525-29-17

Zapraszamy od godz. 9 do 17


więcej informacji

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Najważniejsze ubezpieczenia komunikacyjne, które składają się na kompleksową ochronę pojazdu to:

 • OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Warunki tego ubezpieczenia reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami). Gdy wyrządzicie szkodę innej osobie (a powstanie tej szkody związane jest z Waszym pojazdem), ubezpieczenie OC zapewni naprawę tej szkody przez Ubezpieczyciela (do wysokości sumy gwarancyjnej).

 

Czy wiesz, że możesz chronić swoje zniżki? Jeśli zdecydujesz się na opcję ochrony zniżek, w razie szkody nie będą one niższe przy kontynuacji wykupionego ubezpieczenia.

 • AC czyli Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zawieracie je po to, by chronić swój pojazd przed np. od zdarzeń losowych i kradzieży oraz w razie uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe określa własne warunki dla tego ubezpieczenia. Mogą się one różnić m.in. zakresem ubezpieczenia, zakresem terytorialnym, zasadami wypłaty odszkodowania. Coraz więcej Ubezpieczycieli proponuje autocasco „od wszelkiego ryzyka”, które obejmuje dużo szerszy zakres ochrony. Warto sprawdzić które Towarzystwo zagwarantuje najlepsze rozwiązanie w odniesieniu do Twoich potrzeb.
  Coraz większa liczba kierowców decyduje się na ubezpieczenie Autocasco. Koszt naprawienia samochodu w razie uszkodzeń np. podczas gradobicia lub uderzenia pioruna jest kilkanaście a nawet kilkadziesiąt razy większa niż opłacana składka.
  Dla ostrożnych i oszczędnych kierowców dostępne jest Casco typu „mini”, które zapewni odszkodowanie w razie zdarzenia losowego, kradzieży lub zderzenia ze zwierzęciem.

 

Czy wiesz, że żadna szkoda może nie być Ci straszna, bo nie zmniejszy Twoich zniżek przy kontynuacji ubezpieczenia? Zastanów się nad opcją ochrony zniżek w AC!

 • NNW czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy ono nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdu (a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu). Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Tradycyjne NNW przypisane jest do pojazdu i chroni kierowcę i pasażerów.
 •  

 

Czy wiesz, że kierowcy, którzy korzystają z różnych pojazdów również mogą mieć stałą ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku? Coraz więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych proponuje ubezpieczenie NNW przypisane do kierowcy, a nie do pojazdu.

 • ASSISTANCE czyli organizacja pomocy i pokrycie jej kosztów głównie w razie awarii czy wypadku. Warianty tego ubezpieczenia różnią się m.in. zakresem udzielanej pomocy oraz zasięgiem terytorialnym. Możesz wybierać spośród wielu wariantów – od podstawowego do kompleksowego.
   

Czy wiesz, że możesz zagwarantować sobie pojazd zastępczy lub pomoc już spod domu (bez limitu kilometrów)?


 • SZYBY – Warto ubezpieczyć szyby osobno, aby w razie ich uszkodzenia nie tracić zniżek w AC.

Niefortunne parkowanie pod kasztanowcem lub wybicie szyby przez chuliganów może drogo kosztować…
 

 Czy wiesz, że możesz zaoszczędzić ubezpieczając szyby już od kilkudziesięciu złotych składki rocznej?

 • OCHRONA PRAWNA – obejmuje pokrycie kosztów, m.in. gdy dochodzisz swoich roszczeń w związku z udziałem pojazdu w wypadku lub z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne pojazdu. Co ważne, zapewnia ochronę również wtedy, gdy przeciwko Tobie prowadzone jest postępowanie karne (przestępstwo drogowe lub wykroczenie drogowe), albo administracyjne (zatrzymanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu)
   

 • ZIELONA KARTA – odpowiada ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w związku z ruchem pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 • CASCO dla Rowerzystów – pomaga chronić rowerzystę, rower i bagaż podróżny podczas użytkowania roweru. Obejmuje NNW i OC rowerzysty oraz ubezpieczenie bagażu i casco roweru (od zdarzeń losowych, wypadku i rabunku).


 

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeń