Dobrze Ubezpieczeni

Aktualności

ZAPRASZAMY TAKŻE

DO BIURA W LUBARTOWIE


UL. LUBELSKA 45

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Jak do nas trafić?

grafika1

ul. Narutowicza 6

20-004 Lublin

tel. 81-525-29-17

Zapraszamy od godz. 9 do 17


więcej informacji

Ważne informacje

CZY POTRZEBUJESZ OC KOMUNIKACYJNEGO?


OC właściciela pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w kolizji lub wypadku drogowym. Co więcej, uwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni . Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach samochodów, rośnie prawdopodobieństwo szkody komunikacyjnej, jak i wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też Państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC.


Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • pojazdów samochodowych,
 • motorowerów,
 • motocykli,
 • ciągników rolniczych
 • przyczep, oraz
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

 

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

Jeśli sprzedałeś lub kupiłeś właśnie samochód,
więcej informacji znajdziesz tutajCO TO JEST UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY?


Ze względu na fakt, że nie wszyscy posiadacze pojazdów wykupują polisę OC, w 1990 roku powstał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jego podstawowym zadaniem jest wypłata odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków spowodowanych przez: nieubezpieczone lub niezidentyfikowane pojazdy oraz nieubezpieczonych rolników.


Wymienione wcześniej odszkodowania są wypłacane ze środków zebranych:


 • ze składek członków Funduszu, czyli Towarzystw Ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia OC komunikacyjnego i OC rolników.
 • z opłat karnych za brak obowiązkowych polis
 • z tytułu zwrotu wypłaconych odszkodowań od nieubezpieczonych sprawców i posiadaczy pojazdów (tzw. regres – Fundusz wypłaca odszkodowanie ofiarom, a później dochodzi ich zwrotu od sprawcy)


JAKIE SĄ KARY ZA BRAK OC?


Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania, gdy spowodujesz kolizję lub wypadek.


Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

WYSOKOŚĆ OPŁAT KARNYCH W 2012r.

Czas pozostawania bez polisy OC
w danym roku kalendarzowym

SAMOCHODY OSOBOWE

SAMOCHODY CIĘŻAROWE, CIĄGNIKI SAMOCHODOWE I AUTOBUSY

POZOSTAŁE POJAZDY

OC ROLNIKÓW

BUDYNKI ROLNE

Powyżej 14 dni

100%

3200 zł

4800 zł

530 zł

150zł

380zł

Od 4 do 14 dni

50%

1600zł

2400 zł

270zł

Do 3 dni

20%

800zł

960zł

110 zł

* wg średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski wg tabeli kursów nr 1 w roku kontroli


Karę trzeba opłacić najpóźniej przy wyrejestrowaniu pojazdu.Poniżej zamieszczone są linki do stron, na których znajdziesz więcej informacji:


foto foto foto foto foto
 

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeń